Rewitalizacja

Gminne Programy Rewitalizacji, Lokalne Programy Rewitalizacji

Zapraszamy gminne samorządy do współpracy w zakresie:

  1. Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) – Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) wraz z diagnozą społeczną, przy współudziale interesariuszy społecznych i gospodarczych,
  2. Świadczenia usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia badań niezbędnych do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U.2015.1777 z pozn. zm),
  3. Świadczenia usług eksperckich i doradczych w zakresie przygotowania GPR/LPR oraz procesów partycypacji społecznej dla rewitalizacji,
  4. Przeprowadzenia szkoleń nt: „Nowa filozofia podejścia do rewitalizacji perspektywy finansowej 2014 – 2020. Ścieżka do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji”,