Realizacje

I. Badania realizowane na zlecenie samorządów i przedsiębiorstw komunalnych


 1. Badanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 2. Badanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 3. Badanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Gostyń o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 4. Badania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 5. Badania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Jarocin o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 6. Badania opinii mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 7. Badania opinii mieszkańców gminy Pobiedziska o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 8. Badania opinii mieszkańców Wągrowca o warunkach życia i oczekiwaniach wobec samorządu miejskiego w kontekście nowej Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku,
 9. Badanie opinii mieszkańców gminy Środa Wielkopolska o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 10. Badanie oczekiwań mieszkańców gminy Mosina odnośnie aktualizacji strategii rozwoju gminy,
 11. Badanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej,
 12. Opinie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2012 do 2016,
 13. Opinie mieszkańców gminy Gostyń o planowanych zadaniach budżetowych w 2012 roku,
 14. Usługi komunalne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach gospodarstw domowych mieszkańców – wizerunek spółki,
 15. Badania opinii mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec samorządu w kontekście realizacji strategii planów rozwoju Gminy,
 16. Strategia rozwoju i jakość życia w opinii mieszkańców gminy Pleszew,
 17. Usługi Jarocin – Sport Sp. z o.o. w opinii mieszkańców gminy Jarocin,
 18. Usługi Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w opinii użytkowników – wizerunek spółki,
 19. Usługi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w opinii użytkowników – wizerunek spółki,
 20. Usługi Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w opinii użytkowników – wizerunek spółki,
 21. Opinie mieszkańców gminy Gostyń w 2013 roku,
 22. Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej – badania jakościowe i ilościowe,
 23. Jakość życia i kierunki rozwoju gminy Tarnowo Podgórne w opinii mieszkańców,
 24. Usługi komunalne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach gospodarstw domowych mieszkańców,
 25. Strategia rozwoju gminy Środa Wielkopolska w latach 2015-2020 wraz z diagnozą publicznego transportu zbiorowego w gminie,
 26. Opinie mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2020″,
 27. Strategia rozwoju i jakość życia w opinii mieszkańców gminy Pleszew 2016,
 28. Jakość życia i partycypacja społeczna w opinii mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne.

 

II. Badania rynków pracy po stronie popytu i podaży – realizowane na zlecenie urzędów pracy


 1. Badania przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych na terenie powiatu jarocińskiego,
 2. Badania przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych na terenie powiatu pleszewskiego i miasta Kalisz w latach  2008-2009”. Badanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1,Poddziałania 6.1.2. Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego projektu „Pośrednik”. Badanie było realizowane w dwóch etapach: – pierwszy etap: lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2008r. – badanie ilościowe pracodawców; – drugi etap: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2009r. – badanie jakościowe pracodawców,
 3. Badanie oczekiwań pracodawców dotyczące pożądanych kwalifikacji pracowników i usług szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu,
 4. Badanie oczekiwań pracodawców dotyczące pożądanych kwalifikacji pracowników i usług szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu,
 5. Bezrobotni w powiecie gostyńskim – bariery, oczekiwania, motywacje i aktywność do podjęcia pracy, potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania bezrobotnych wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu,
 6. Analiza badawcza kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim a oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji zawodowych pracowników,
 7. Dostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb średzkiego rynku pracy.

III. Badania ewaluacyjne – realizowane na zlecenie urzędów pracy


 1. Ocena efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych, przyznana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w latach 2006-2009. Diagnoza ewaluacyjna na podstawie badań empirycznych,
 2. Ocena jakości projektu systemowego pod nazwą: „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja bezrobotnych”. PUP w Sulęcinie,
 3. Ocena jakości projektu systemowego pod nazwą „Po pierwsze – praca!”. PUP we Włocławku,
 4. Ocena jakości projektu systemowego pod nazwą „Zainwestuj w siebie!”. PUP w Gostyniu,
 5. Ocena jakości projektu systemowego pod nazwą „Inwestycje w Kapitał Ludzki podstawowym gwarantem sukcesu”. PUP w Nowym Tomyślu.

IV. Diagnozy edukacji, badania uzależnień młodzieży


 1. Wizja, misja, strategia – program poprawy jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Społecznych Średzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jarocinie w latach 2009-2012. Diagnoza ewaluacyjna na podstawie badań empirycznych społeczności szkolnej,
 2. Badanie ewaluacyjne realizacji programu poprawy jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej przyjętej w 2009 roku dla Zespołu Szkół Społecznych Jarocińskiego  Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jarocinie,
 3. Diagnoza stanu edukacji w gminie Przykona z wytyczeniem strategii edukacji wychowania na lata 2011 – 2020,
 4. Diagnoza stanu edukacji gminy Tarnowo Podgórne według stanu na kwiecień 2011 rok,
 5. Diagnoza stanu edukacji w gminie Pobiedziska,
 6. Uzależnienie dzieci i młodzieży od komputera i Internetu w gminie Pobiedziska,
 7. Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny w świadomości dzieci i młodzieży gminy Pobiedziska,
 8. Losy absolwentów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie,
 9. Diagnoza stanu edukacji gminy Chocz według stanu na styczeń 2012 rok,
 10. Problemy uzależnień młodzieży szkolnej Miasta i Gminy Pleszew,
 11. Diagnoza potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkół w Gizałkach.

V. Pozostałe badania


 1. Sondaż przedwyborczy do samorządu w gminie Pleszew w 2010 roku,
 2. Sondaż przedwyborczy do samorządów w gminie Jarocin w 2010 roku,
 3. Sondaże przedwyborcze do Sejmu i Senatu RP 2011 roku,
 4. Opinie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne z obszarów ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu o oczekiwaniach wobec sposobów i form naprawy szkód,
 5. Analiza trendów rozwojowych branży motoryzacyjnej i awiacyjnej podregionu bielskiego, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 PO KL, Grudzień 2011-Luty 2013 rok, Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, Poznań. Grudzień 2011 rok, styczeń 2013 rok,
 6. „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” Priorytet I., Działanie 1.2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„ Człowiek – najlepsza inwestycja”. Wielkopolska Grupa Prawnicza, Poznań, sierpień 2012 rok do stycznia 2013 rok,
 7. Sondaż przedwyborczy na Burmistrza Jarocina w 2012 rok,
 8. Sondaż przedwyborczy – Na którego z potencjalnych kandydatów na Burmistrza Jarocina oddasz swój głos, gdyby wybory odbyły się dzisiaj? Jarocin listopad 2013 rok,
 9. Sondaż przedwyborczy na Burmistrza Jarocina w 2014 rok,
 10. Sondaż przedwyborczy na Burmistrza Pleszewa w 2014 rok,
 11. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z funduszy Unii Europejskiej w opinii wójtów i sołtysów. FAPA, Warszawa,
 12. „ABC pleszewskiego budżetu obywatelskiego” realizowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”, edycja 2015. Stowarzyszenie „Global Project”,
 13. Przeprowadzenie szkoleń nt: „Nowa filozofia podejścia do rewitalizacji perspektywy finansowej 2014 – 2020. Ścieżka do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji”.