Kampanie i sondaże wyborcze

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy ekspertów Pracowni!

Oferta kierowana jest do lokalnych polityków, komitetów wyborczych i partii politycznych.

W ten sposób pomagamy Państwu w kreowaniu pozytywnego wizerunku i wspieramy szeroko rozumiane działania z zakresu marketingu politycznego, co zdecydowanie sprzyja prowadzeniu skutecznych kampanii wyborczych.

Przygotowujemy plan marketingu wyborczego, aby zapewnić Państwu sukces wyborczy.

Przeprowadzamy badania na rynku wyborczym aby sprawdzić zróżnicowanie lojalności wyborców i przepływ głosów między komitetami wyborczymi w celu racjonalnej alokacji zasobów podmiotów wyborczych. Na podstawie badań empirycznych dokonujemy segmentacji rynku wyborczego tj. podziału rynku wyborczego, który jest podstawowym zabiegiem służącym określeniu sposobów funkcjonowania i form zorganizowania poszczególnych podmiotów polityki.

Realizujemy sondaże opinii oraz sondaże polityczne przedwyborcze dotyczące wszystkich szczebli życia społecznego.

Pracownia proponuje przeprowadzenie przedwyborczych badań sondażowych. Sondaże mają określić preferencje wyborców. Dzięki nim kandydaci startujący w wyborach mogą dowiedzieć się, jakie są nastroje polityczne oraz jakie preferencje przeważają wśród elektoratu. Sondaż jest metodą pozwalającą na szybkie pozyskanie opinii wybranej populacji bazując na próbie. Próba pozyskana z populacji jest najczęściej: losowa, kwotowo-losowa lub kwotowa. W zależności od metody losowania jednostkę do próby oraz jej liczebności możliwe jest określenie błędu statystycznego badania (sondażu). Zakładamy, że maksymalny błąd nie powinien przekroczyć 3%, czyli inaczej, że uzyskany w badaniach wynik nie odbiega od faktycznej wartości w populacji – margines błędu.

Badania wykonujemy się na reprezentatywnej populacji wyborców dla obwodów i okręgów wyborczych. Sondaże przeprowadzamy na próbie ok. 1000 respondentów. Cechą charakterystyczną naszych projektów jest szybkość realizacji oraz wąska specjalizacja badanie opinii społeczności lokalnej.