Oferta dla przedsiębiorców


  1. Strategia społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, SCR),
  2. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu,
  3. Badania marketingowe: produktów i marek, cen, klientów, pracowników, reklamy, dystrybucji,
  4. Społeczna odpowiedzialność a efektywność zarządzania przedsiębiorstwem,
  5. Badanie poziomu i struktury innowacyjności przedsiębiorstw i ich wpływ na rozwój gminy powiatu, regionu.