Nasze doświadczenie

Dysponujemy doświadczonymi specjalistami z zakresu socjologii, politologii i statystyki. Pracownia posiada profesjonalnie przygotowanych ankieterów.
Badania zrealizowane przez zespół Pracowni od 2007 roku.

Realizacje

I. Badania jakości życia lokalnych społeczności, strategii rozwoju oraz usług komunalnych – realizowane na zlecenie samorządów i przedsiębiorstw komunalnych


 1. Badanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Pleszew listopad, grudzień 2007 rok.
 2. Badanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Krotoszyn, kwiecień 2008 rok.

 3. Badanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Gostyń o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Gostyń, lipiec 2008 rok.

 4. Badania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej, marzec 2009 rok.

 5. Badania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Jarocin o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Jarocin luty, marzec 2009 rok.

 6. Badania opinii mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Tarnowo Podgórne kwiecień, maj 2009 rok.

 7. Badania opinii mieszkańców gminy Pobiedziska o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Październik 2009 rok.

 8. Badania opinii mieszkańców Wągrowca o warunkach życia i oczekiwaniach wobec samorządu miejskiego w kontekście nowej Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku. Listopad 2009 rok.

 9. Badanie opinii mieszkańców gminy Środa Wielkopolska o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Styczeń, luty 2010 rok.

 10. Badanie oczekiwań mieszkańców gminy Mosina odnośnie do aktualizacji strategii rozwoju gminy. Marzec 2010 rok.

 11. Badanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Pleszew, marzec – kwiecień 2010 rok.

 12. Opinie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2012 do 2016. Marzec 2011 rok.

 13. Opinie mieszkańców gminy Gostyń o planowanych zadaniach budżetowych w 2012 roku. Gostyń, listopad 2011 rok.

 14. Usługi komunalne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach gospodarstw domowych mieszkańców – wizerunek spółki. Pleszew, październik – grudzień 2011 rok.

 15. Badania opinii mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec samorządu w kontekście realizacji strategii planów rozwoju Gminy. Luty, kwiecień 2012 rok.

 16. Strategia rozwoju i jakość życia w opinii mieszkańców gminy Pleszew. Czerwiec, lipiec 2012 rok.

 17. Usługi Jarocin – Sport Sp. z o.o. w opinii mieszkańców gminy Jarocin. Kwiecień –czerwiec 2013 rok.

 18. Usługi Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w opinii użytkowników – wizerunek spółki. Jarocin, kwiecień-maj 2013 rok.

 19. Usługi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w opinii użytkowników – wizerunek spółki. Jarocin, kwiecień-czerwiec 2013 rok.

 20. Usługi Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w opinii użytkowników – wizerunek spółki. Jarocin, kwiecień-czerwiec 2013 rok.

 21. Opinie mieszkańców gminy Gostyń w 2013 roku. Gostyń, grudzień 2013 rok.

 22. Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej – badania jakościowe i ilościowe. Pleszew, październik 2013 do styczeń 2014 rok.

 23. Jakość życia i kierunki rozwoju gminy Tarnowo Podgórne w opinii mieszkańców. Tarnowo Podgórne, marzec 2014 rok.

 24. Usługi komunalne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach gospodarstw domowych mieszkańców. Pleszew, czerwiec – lipiec 2014 rok.

 25. Strategia rozwoju gminy Środa Wielkopolska w latach 2015-2020 wraz z diagnozą publicznego transportu zbiorowego w gminie. Środa Wielkopolska, styczeń-luty 2015 rok.  

 26. Opinie mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2020 „. Tarnowo Podgórne, luty-marzec 2015 rok.

 27. Strategia rozwoju i jakość życia w opinii mieszkańców gminy Pleszew 2016 rok. Pleszew, luty-marzec 2016 rok.

 28. Jakość życia i partycypacja społeczna w opinii mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Marzec 2016 rok

 29. Jakość życia i partycypacja społeczna w kontekście realizacji strategii i planów rozwoju gminy Tarnowo Podgórne w opinii mieszkańców. Tarnowo Podgórne, kwiecień 2017 rok.  

 30. Usługi Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w opinii mieszkańców gminy Jarocin. Kwiecień, czerwiec 2017 rok.

 31. Usługi Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w opinii mieszkańców gminy Jarocin. Analiza porównawcza do badania z 2013 roku. Kwiecień, czerwiec 2017 rok.

 32. Usługi Jarocin – Sport Sp. z o.o. w Jarocinie w opinii mieszkańców gminy Jarocin. Analiza porównawcza do badania z 2013 roku. Badanie pilotażowe do wypracowania narzędzi do badania satysfakcji klientów usług hotelu i Aquaparku. Kwiecień, czerwiec 2017 rok.

 33. Usługi Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w opinii mieszkańców gminy Jarocin. Kwiecień, maj 2017 rok.

 34. Usługi ZGO-Nova Sp. z o.o. w Jarocinie w opinii mieszkańców gminy Jarocin. Kwiecień, maj 2017 rok.

 35. Usługi Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Jarocinie w opinii mieszkańców gminy Jarocin”. Kwiecień, maj 2017 rok.

 36. Usługi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w opinii użytkowników – weryfikacja progu akceptowalności społecznej wydatków gospodarstw domowych na dostawy wody i odbiór ścieków. Analiza porównawcza do badania z 2013 roku”. Kwiecień, maj 2017 rok.

 37. Usługi Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w opinii w opinii mieszkańców gminy Jarocin. Analiza porównawcza do badania z 2013 roku”. Kwiecień, maj 2017 rok.

 38. Usługi komunalne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie w opiniach i budżetach gospodarstw domowych mieszkańców – analiza porównawcza. Styczeń-kwiecień 2018 rok.

 39. Badanie opinii mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Kwiecień – maj 2018 rok.

 40. Badanie opinii mieszkańców o warunkach życia i kierunkach rozwoju gminy Września. Październik-
  listopad 2018 rok.

   

 41. Badanie opinii mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. Kwiecień –maj 2019 rok.

 42. Badanie opinii klientów targowiska miejskiego przy ulicy Kościuszki we Wrześni. Kwiecień – maj 2019 rok.

 43. Główne kierunki rozwoju Miasta i Gminy Pleszew – jakość życia w opinii mieszkańców. Czerwiec, lipiec 2019 rok.

 44. Opinie mieszkańców o warunkach życia i kierunkach rozwoju Miasta i Gminy Września. Listopad 2019 rok”.

 45. Przeprowadzenie badań – fokusowych Zogniskowanych Wywiadów Grupowych z liderami instytucji publicznych oraz liderami organizacji pozarządowych (społecznych) wraz z wnioskami i rekomendacjami na wsparcie projektu „Jarocin 2.0 – Miasto Jutra”. Jarocin, luty marzec 2020 rok.

 46. Przeprowadzenie wywiadów grupowych w formie warsztatów z liderami społecznymi oraz z liderami instytucji publicznych oraz przedstawienie wyników badań, wraz z wnioskami i rekomendacjami na wsparcie projektu „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”. Ostrów Wlkp., marzec 2020 rok.

 47. Opinie mieszkańców gminy Jarocin w sprawie funkcjonalności Rynku Miejskiego w Jarocinie po przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych Śródmieścia Jarocina”. Jarocin, październik 2020 rok.

 48. Opinie mieszkańców o warunkach życia i kierunkach rozwoju Miasta i Gminy Września, październik 2020 rok.

 49. Opinie mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew o jakości życia w 2021 roku. Pleszew, kwiecień 2021 rok 50. Opinie mieszkańców sołectwa Golina i Stefanów sprawie wyprowadzenia uciążliwego transportu z centrum wsi. Jarocin, czerwiec 2021 rok.

 50. Opinie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz i instytucji samorządowych. Tarnowo Podgórne, maj, czerwiec 2021 rok.

 51. Mapowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, najmłodszych mieszkańców i seniorów w zakresie rozwiązań SMART. Miasto i Gmina Pleszew, lipiec 2021 rok. 

 52. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w placówkach oświatowo -wychowawczych gminy Pleszew oraz w szkołach podstawowych gmin powiatu pleszewskiego. Pleszew, październik-grudzień 2021 rok.

 53. Badanie jakości życia w gminie. Jarocin, kwiecień, maj 2022 rok.

 54. Opinie mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew o jakości życia i kierunkach rozwoju gminy w 2022 roku. Badanie realizowane na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew, maj, lipiec 2022 rok.

 55. Opinie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz i instytucji samorządowych w 2022 roku. Tarnowo Podgórne, październik, listopad 2022 rok.

 56. Opinie mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew o samorządzie – luty 2023 roku. Pleszew, luty, marzec 2023 rok.

 57. Opinie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne o warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz i instytucji samorządowych w 2023 roku. Tarnowo Podgórne, czerwiec, lipiec 2023 rok.

II. Badania rynków pracy po stronie popytu i podaży – realizowane na zlecenie urzędów pracy i samorządów


 1. Badania przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji usług szkoleniowych na terenie powiatu jarocińskiego. Jarocin 2009 rok.
 2. Badania przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych na terenie powiatu pleszewskiego i miasta Kalisz w latach 2008-2009”. Badanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Poddziałania 6.1.2. Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego projektu „Pośrednik”.
  Badanie było realizowane w dwóch etapach:
  – pierwszy etap: lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2008r. – badanie ilościowe pracodawców;
  – drugi etap: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2009r. – badanie jakościowe pracodawców.
 3. Badanie oczekiwań pracodawców dotyczące pożądanych kwalifikacji pracowników i usług szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. Gostyń 2009 rok.
 4. Badanie oczekiwań pracodawców dotyczące pożądanych kwalifikacji pracowników i usług szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Rawicz 2009 rok.
 5. Bezrobotni w powiecie gostyńskim – bariery, oczekiwania, motywacje i aktywność do podjęcia pracy, potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania bezrobotnych wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. Gostyń 2010 rok.
 6. Analiza badawcza kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim a oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji zawodowych pracowników. Ostrów Wielkopolski 2009 rok.
 7. Dostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb średzkiego rynku pracy. PUP Środa Wielkopolska, październik-grudzień 2015 rok.
 8. Dostosowanie kształcenia zawodowego młodzieży w gminie Tarnowo Podgórne do potrzeb i oczekiwań pracodawców”. Październik, listopad 2017 rok.
 9. Przeprowadzenie działań badawczych, konsultacyjnych i organizacyjnych w miesiącach wrzesień- grudzień 2018 roku, w związku z tworzeniem Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Wrzesień- grudzień 2018 rok.
 10. Przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie współpracy w 17 obszarach z Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie powstania, funkcjonowania i doposażenia Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Styczeń -marzec 2019 rok.
 11. Potrzeby i oczekiwania mikro i małych przedsiębiorstw wobec Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Tarnowie Podgórnym. Wrzesień, listopad 2019 rok.
 12. Dostosowanie kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim do potrzeb i oczekiwań pracodawców. PUP w Pleszewie, październik-grudzień 2021 rok.
 13. Badanie efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom w powiecie pleszewskim ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021. PUP w Pleszewie, kwiecień-maj 2022 rok.
 14. Analiza kształcenia zawodowego młodzieży i oczekiwań jarocińskiego rynku pracy. Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa). Jarocin, listopad 2022 rok, luty 2023 rok.
 15. Koncepcji awangardowej edukacji branżowej. Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa). Jarocin, listopad 2022 rok, luty 2023 rok

III. Badania ewaluacyjne – realizowane na zlecenie urzędów pracy


 1. Ocena efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych, przyznana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w latach 2006-2009. Diagnoza ewaluacyjna na podstawie badań empirycznych,
 2. Ocena jakości projektu systemowego pod nazwą: „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja bezrobotnych”. PUP w Sulęcinie,
 3. Ocena jakości projektu systemowego pod nazwą „Po pierwsze – praca!”. PUP we Włocławku,
 4. Ocena jakości projektu systemowego pod nazwą „Zainwestuj w siebie!”. PUP w Gostyniu,
 5. Ocena jakości projektu systemowego pod nazwą „Inwestycje w Kapitał Ludzki podstawowym gwarantem sukcesu”. PUP w Nowym Tomyślu.

IV. Diagnozy edukacji, badania uzależnień młodzieży


 1. Wizja, misja, strategia – program poprawy jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Społecznych Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jarocinie w latach 2009-2012. Diagnoza ewaluacyjna na podstawie badań empirycznych społeczności szkolnej.
 2. Badanie ewaluacyjne realizacji programu poprawy jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej przyjętej w 2009 roku dla Zespołu Szkół Społecznych Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jarocinie.
 3. Diagnoza stanu edukacji w gminie Przykona z wytyczeniem strategii edukacji wychowania na lata 2011 – 2020.Przykona, marzec 2011 rok.
 4. Diagnoza stanu edukacji gminy Tarnowo Podgórne według stanu na kwiecień 2011 rok. Tarnowo Podgórne, kwiecień – maj 2011 rok.
 5. Diagnoza stanu edukacji w gminie Pobiedziska. Pobiedziska maj – czerwiec 2011rok.
 6. Uzależnienie dzieci i młodzieży od komputera i Internetu w gminie Pobiedziska. Pobiedziska, kwiecień-maj 2011 rok.
 7. Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny w świadomości dzieci i młodzieży gminy Pobiedziska. Czerwiec 2011 rok.
 8. Losy absolwentów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. Jarocin, kwiecień – sierpień 2011rok.
 9. Diagnoza stanu edukacji gminy Chocz według stanu na styczeń 2012 rok. Chocz, styczeń –luty 2012 rok.
 10. Problemy uzależnień młodzieży szkolnej Miasta i Gminy Pleszew. Pleszew, wrzesień-październik 2015 rok.
 11. Diagnoza potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkół w Gizałkach. Gizałki, grudzień 2015 rok.
 12. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gminie Tarnowo Podgórne”. Styczeń – luty 2018 rok.
 13. Diagnoza uzależnień młodzieży szkolnej w Mieście i Gminie Pleszew, wrzesień 2019 rok.
 14. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w placówkach oświatowo -wychowawczych gminy Pleszew oraz w szkołach podstawowych gmin powiatu pleszewskiego. Pleszew, październik-grudzień 2021 rok.
 15. Diagnoza uzależnień młodzieży szkolnej w Mieście i Gminie Pleszew, luty, marzec 2023 rok.
 16. Diagnoza uzależnień młodzieży szkolnej w gminie Tarnowo Podgórne, marzec, kwiecień 2023 rok.

V. Sondaże i kampanie wyborcze


 1. Sondaż przedwyborczy do samorządu w gminie Pleszew w 2010 roku.
 2. Sondaż przedwyborczy do samorządu w gminie Jarocin w 2010 roku. Jarocin, listopad 2010 rok
 3. Sondaże przedwyborcze do Sejmu i Senatu RP 2011 roku.
 4. Sondaż preferencji wyborczych w powiecie pleszewskim do parlamentu 25-26 luty 2011 rok. Pleszew, luty 2011 rok.
 5. Opinie mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne z obszarów ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu o oczekiwaniach wobec sposobów i form naprawy szkód. Tarnowo Podgórne, marzec 2011 rok.
 6. Analiza trendów rozwojowych branży motoryzacyjnej i awiacyjnej podregionu bielskiego, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 PO KL, Grudzień 2011-Luty 2013 rok, Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, Poznań. Grudzień 2011 rok, styczeń 2013 rok.
 7. „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” Priorytet I., Działanie 1.2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Wielkopolska Grupa Prawnicza, Poznań, sierpień 2012 rok do stycznia 2013 rok.
 8. Sondaż przedwyborczy na Burmistrza Jarocina w 2012 rok. Jarocin, luty 2012 rok
 9. Sondaż przedwyborczy na Burmistrza Jarocina w 2013 rok. Jarocin listopad 2013 rok.
 10. Sondaż przedwyborczy na Burmistrza Jarocina w 2014 rok.
 11. Sondaż przedwyborczy na Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w 2014 rok.
 12. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z funduszy Unii Europejskiej w opinii wójtów i sołtysów. FAPA, Warszawa, wrzesień – grudzień 2014 rok.
 13. „ABC pleszewskiego budżetu obywatelskiego” realizowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”, edycja 2015. Stowarzyszenie „Global Project”, Pleszew, czerwiec – sierpień 2015 rok.
 14. Sondaż przedwyborczy do samorządu w gminie Jarocin. Kwiecień 2017 rok.
 15. Sondaż przedwyborczy do samorządu w gminie Pleszew. Kwiecień 2018 rok.
 16. Sondaż przedwyborczy do samorządu w gminie Pleszew. Wrzesień 2018 rok.
 17. Sondaż przedwyborczy do samorządu w gminie Kępno. Kwiecień 2018 rok.
 18. Sondaż przedwyborczy do samorządu w gminie Września. Czerwiec 2018 rok.
 19. Badanie opinii kibiców męskiej drużyny piłki siatkowej APP Krispol we Wrześni. Listopad 2019 rok.
 20. Stan i kierunki rozwoju mediów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Mediów Lokalnych oraz wybranych mediów lokalnych w Polsce. Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, grand Google, wrzesień 2021 rok, kwiecień 2022 rok.
 21. Opinie mieszkańców gminy Pleszew w rok po wybuchu wojny na Ukrainie. PAN, Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall. Warszawa, luty, marzec 2023 rok.