Szkolenia

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00035/2016

szkolenie

Preferowana tematyka prowadzonego kształcenia w bieżącym roku kalendarzowym 2016 roku.

 1. Diagnoza i strategia metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+,
 2. Diagnoza i strategia pomocy  i integracji społecznej,             
 3. Doskonalenie umiejętności zawodowych kluczowych pracowników powiatowych urzędów pracy – jakość usług publicznych,
 4. Doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego – jakość usług publicznych,
 5. Szkolenie z webwritingu – dla dziennikarzy,
 6. Szkolenie z content marketingu – dla pracowników działów reklamy,
 7. Szkolenie z e-marketingu dla pracowników działów reklamy,
 8. Szkolenie z zakresu uregulowań prawnych w praktyce zawodu dziennikarza: ustawa prawo prasowe, ustawa prawo autorskie, kodeks cywilny i karny, ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną,
 9. Szkolenie z dziedziny grafiki komputerowej w praktyce DTP,
 10. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 11. Sztuka negocjacji,
 12. Sztuka argumentacji,
 13. Siła wizerunku czyli postrzeganie i jego kształtowanie,
 14. Komunikacja interpersonalna – mowa ciała,
 15. Nowa filozofia podejścia do rewitalizacji perspektywy finansowej 2014 – 2020. Ścieżka do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
 16. Diagnoza i strategia usług publicznych w gminie,
 17. Wizerunek dyrektora szkoły,
 18. Identyfikacja kluczowych obszarów strategii rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie koncepcji CSR.